top of page

 

Stiftarna var ett antal utförare av skyddat boende som kände att det fanns ett behov av att främja och stärka situationen för våldsutsatta barn, vuxna och familjer.

 

Stiftelsen är en insamlingsstiftelse och stiftelsekapitalet utgörs av gåvor och bidrag.

Stiftelsens ändamål är att stärka livsvillkoren för personer utsatta för hot, våld eller andra övergrepp samt utveckla kvalitet och kompetens till godo för dessa personer inom ramen för insatsen skyddat boende.

 

Genom att främja forskning och att verka både förebyggande och genom utveckling och förbättringar av kompetens och metoder.

 

Stiftelsen vill ge individuellt ekonomiskt stöd till främjande  av personer som lever eller levt i skyddat boende.

Stiftelsen för insats skyddat boende bildades 19 maj 2022

Brun Enkel Formell Jobb Annons  Vakans  Tillkännagivande Flygblad (1).png

Ansökan ska innehålla 

 

 

• Personbevis: Välj Skatteverkets personbevis Fondansökan/Stipendium 

• Namn, telefonnummer och e-postadress

• Utförlig beskrivning av din situation och våldsutsatthet

• Utförlig beskrivning av din ekonomiska situation och vad medlen är avsedda för. 

• Kopia på senaste inkomstdeklaration. samt placeringsbeslut från socialsekreterare

• Uppgifter om bank, clearingnummer och kontonummer (dit inbetalning kan ske)

• Referenser: Namn, telefonnummer och e-postadress till referensperson som kan komma att kontaktas

bottom of page