top of page
Nävar i solidaritet
S (1).png

Om stiftelsen.

Hur allt började.

För ett antal år sedan började flera av oss i styrelsen, på varsitt håll, att fundera på hur vi kan göra skillnad för våldsutsatta på organisationsnivå. Två av oss, Maria och Sol initierade ett nätverk "Tillsammans mot våld i nära relation" och fick då kontakt med flera som ansåg att vi bör organisera oss bättre. Vi valde tillsammans att byta fokus till att utveckla och förbättra själva insatsen skyddat boende och samtidigt bredda vår målgrupp. Nu har vi bildat en stiftelse och har som mål att bedriva förändringsarbete på nationell nivå. Vi vill vara en röst i debatten!

Styrelsen.

Ordf.

Maria Fischer

Safe homes and Care

Ledamot

Andreas Ingberg

Nationella skyddsinsatser (NSI)

Ledamot

Jonas Ahl

Agiltskydd

Ledamot

Sol Lindhöjd

Mälarbygden skyddat boende

Ledamot

Stefan Bäckstrand

Millegården

bottom of page