top of page

Heldagskonferens om barns rättigheter på skyddat boende

15 dec. 2022

Idag deltar företrädare för #StiftelsenInsatsSkyddatBoende i den digitala heldagskonferens om barns rättigheter på skyddat boende och framtagandet av en modell för att lättare


säkerställa barnets rättigheter i skyddat boende.I förmiddagens paneldebatt återfinns bland annat företrädare för de två ideella paraplyorganisationerna som företräder ideella verksamheter samt företrädare för forskning.Professionella aktörer som upphandlas av kommunerna för insatsen skyddat boende kan idag antas möta fler individer, vuxna och barn, än de ideella verksamheterna utifrån antalet platser som går att kartlägga. Med den vetskapen följer ett ansvar från myndigheter och andra aktörer som samlar företrädare för verksamhetsområdet att bjuda in även exempelvis organisationer som Stiftelsen för Insats Skyddat Boende.Med det välkomnar vi nyanserade dialoger och mer samverkan under år 2023.


https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7009114617339654144#Eftervåldet - #rättigheterförbarnpåskyddatboende är ett samarbete mellan


Barnafrid


Rädda Barnen - Save the Children Sweden


Stiftelsen Allmänna Barnhuset


Marie Cederschiöld University


och Göteborgs Stadsmission


bottom of page