Nävar i solidaritet
S (1).png

Kommande aktiviteter.

Informations- och nätverksträff.

Nu är det dags att anmäla sig till årets andra nätverksträff som äger rum den 28 september!

09.00 - Registrering och kaffe
09.30 - Välkomna nya deltagare och övrig information
10.20 - Bensträckare

10.30 - Bikupor om tillståndsplikten
11.30 - Sammanställning av bikupor

12.00 Gemensam lunch

13.00 - Ny lagstiftning
13.50 - Bensträckare

14.00 - Kvalitetsuppföljning och statistik
14.30 - Fika

15.00 - Gästföreläsare Sabina Gómez Jansson, utvecklingsledare om mäns våld mot kvinnor på Länsstyrelsen i Värmland. Sabina kommer att visa material i form av en bok riktad till barn som befinner sig på skyddat boende som hon tillsammans med sitt team på sin tidigare arbetsplats, Karlstads socialtjänst, arbetat fram. Vi kommer även att ha en gemensam diskussion och Sabina kommer att ge sin syn på hur hon ser på kvalitet i skyddat boende. Förbered gärna frågor! 
16.00 - Summering och avslutning

Det är ett begränsat antal platser så anmäl er så snart som möjligt. Det ger oss också möjlighet att anpassa lokal efter antal deltagare. Du anmäler dig genom att skicka oss ett mejl.

Kostnad: 1495 kr/per person för icke bidragsgivande deltagare och 995 kr/per person för bidragsgivande deltagare, lunch och fika ingår.

Plats: Radisson SAS Sky city, beläget mellan terminal 4 och 5 på Arlanda flygplats.

OSA: senast 7 september 2022 vill vi ha din anmälan.